ŘÍZENÍ HYDROPONIE

Mozkem našich produktů je inteligentní řídicí jednotka pro hydroponii. Úkolem řízení je úprava podmínek pro rostliny, protože pěstování v ideálních podmínkách eliminuje stres a znatelně zvyšuje množství a kvalitu sklizené produkce.

Automatizace hydroponie

Pomocí řídící jednotky automatizujete jakýkoliv hydroponický systém. Používáme ji ve všech našich instalacích.

Úprava živného roztoku

Úprava vody je náročná na čas a duchapřítomnost. Proto je její automatizace nejdůležitější součástí řízení hydroponie.

Vodohospodářství

Automatizace hlídání vodní hladiny dokáže ušetřit mnoho nepříjemností. Zvlášť s našimi bezpečnostními protokoly.

Řízení osvětlení

Spínání, regulace intenzity a nastavení délky světelných režimů jsou užitečné funkce automatizace.

Regulace klima

Nastavte a udržte ideální klima pro rostliny, které se vám za to odvděčí zdravým růstem bez vad.

Teplota a pohyb vzduchu

Správné fungování řízení klima se neobejde bez pohybu vzduchu a co se musí nastatovat, to musí jít automatizovat.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

Hydroponické farmy

Automatizované vertikální farmy bez zeminy.

Výroba sazenic

Automatizace ve výrobě sazenic rostlin.

Skleníky

Výroba živnho roztoku a řízení skleníku.