Projekční činnost

OD KONCEPTU PO REALIZACI FARMY

Jak probíhá postup přípravy realizace vertikální farmy od specifikace záměru po spuštění farmy?

1 | KONCEPT

Nejprve s Vámi probereme základní informace o Vašem záměru. Zajímat nás bude:

 • co chcete pěstovat (listová zelenina, bylinky, plodová zelenina, léčivé rostliny)
 • co se bude dít s produkcí (vlastní maloobchodní prodej, vlastní zpracování, dodávky do marketů / farmářských obchodů / gastronomických podniků)
 • požadované množství produkce
 • četnost sklizně (denně, pracovní dny, 3x týdně, jiný interval)
 • orientační rozpočet

Na základě plánku, výkresu nebo fotek odhadneme kapacitu prostoru, orientačně stanovíme velikost pěstební plochy, velikost produkce i náročnost technologického vybavení farmy. Stanovíme také orientační hodnotu farmy. Konzultace konceptu je zdarma.

2 | STUDIE PROVEDITELNOSTI

Abychom vám pomohli zhodnotit, zda je vámi vybraný prostor vhodný pro realizaci vertikální farmy, nabízíme zpracování Studie proveditelnosti. Kompletní Studie proveditelnosti obsahuje následující části:

 • Dispoziční studie (dispozice prostoru, rozvržení farmy, výhody a rizika, nároky na elektřinu a vodu)
 • Technologické řešení projektu (výběr technologií a dodavatelů, parametry a dokumentace, rozpočet)

Pro projekty farem nad 100 m2 pěstební plochy doporučujeme zpracování Studie proveditelnosti rozšířené o ekonomický model farmy:

 • Ekonomický model (HR, denní rutiny, kompetence, normohodiny, logistika, náklady na provoz farmy)

Některé části Studie proveditelnosti lze vypracovat samostatně a ověřit tak vhodnost prostoru, bez nutnosti zpracování kompletní studie. Mezi tyto části řadíme:

 • Energetické nároky (kapacita přípojky elektřiny a vody, výpar a nároky na vzduchotechniku)
 • Prohlídka prostoru (zaměření, technický stav, připravenost objektu, identifikace rizik)

Pro vypracování Studie proveditelnosti může být požadován podpis Dohody o mlčenlivosti.

Ceník zpracování Studie proveditelnosti
Cena částí Studie proveditelnosti závisí na orientační hodnotě farmy, stanovené při konzultaci konceptu. Po konzultaci konceptu vám zašleme cenovou nabídku zpracování Studie proveditelnosti konkrétního projektu.

Dispoziční studie
1,30 - 2,30 %
Technologické řešení projektu
0,90 - 1,50 %
Ekonomický model
0,40 - 1,20 %
Energetické nároky
10 000,- CZK
Prohlídka prostoru
dle aktuálního ceníku na webu

3 | PODPIS SMLOUVY A PŘÍPRAVA REALIZACE

Po vyhodnocení výsledku Studie proveditelnosti následuje uzavření Smlouvy o dílo nebo Smlouvy o smlouvě budoucí. Ve smlouvě specifikujeme rozsah dohodnutých dodávek materiálu, komponent a souvisejících služeb. Dohodneme se na harmonogramu realizace a termínu předání díla.

V rámci přípravy realizace máte možnost využít následujících služeb:

 • Koordinace přípravy (podklady pro dodavatele stavby a technologií – vzduchotechnika, osvětlení, vodoinstalace, elektroinstalace, zpracovna)
 • Autorský dozor (kontrolní a dozorová činnost, záznamy z realizace)

Ceník služeb přípravy realizace
Cena služeb přípravy realizace závisí na rozpočtu, stanoveným ve Studii proveditelnosti.

Koordinace přípravy realizace
0,50 - 1,50 %
Autorský dozor
dle cenové nabídky

4 | realizace

Po důkladné přípravě přejdeme k samotné realizaci farmy dle dohody ve Smlouvě o dílo. Při předání farmy proběhne zaškolení obsluhy, předáme vám manuál k obsluze farmy a provozní předpisy.

Platební podmínky
V případě objednávek služeb je při závazném objednání standardně hrazeno 100% ceny aktuálně objednané dílčí části Studie proveditelnosti. U projektů farem s orientační hodnotou nad 0,5 milionu EUR je po dohodě možná při závazné objednávce Dispoziční studie, Ekonomického modelu a Technologického řešení projektu úhrada zálohy ve výši 70 % ceny dílčí části Studie proveditelnosti, s doplatkem 30 % při předání dílčí objednané části Studie proveditelnosti.

V případě objednávek dodávek materiálu, komponent nebo realizace farmy je hrazena při
podpisu smlouvy záloha 60 %, při zahájení dodávky či realizace je hrazena záloha 30 %, po zaškolení obsluhy / předání dodávky / podpisu předávacího protokolu je hrazen doplatek 10 % z ceny specifikované ve smlouvě, uzavřené na konkrétní dodávku.

Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Tím naše služby nekončí! Pravidelný servis, dodávky hnojiv a spotřebního materiálu.