MOBILNÍ KONTEJNEROVÁ FARMA

Optimalizovaná farma připravená k okamžitému zahájení produkce.

Bohemian Garden je mobilní pěstírna navržená pro intenzivní produkci až 40 tun zeleniny ročně na ploše pouhých 60 m2.

0 m2
Pěstební plocha

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Efektivní rozložení

  Ani jeden zbytečný krok. Při návrhu farmy jsme dbali na efektivitu provozu a maximální využití prostoru.

 • Odolnost a životnost

  Aby byla farma udržitelná, musí běžet po desítky let jak švýcarské hodinky. Správné materiály a řemeslné zpracování umožní životnost 30+ let.

 • Mobilita

  Pěstujte tam, kde je to pro vás zrovna výhodné. Změní se tržní podmínky? Dojde ke změně územního plánování? Přestěhujte farmu bez starostí.

 • Spuštění za 48 hodin

  Ke spuštění farmy a zahájení produkce potřebujete méně než 48 hodin. Farmu expedujeme plně osazenou a rozdělenou do 2 částí.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ MOBILNÍ FARMY

Developer

Využií pozemků při stavebním řízení a implementace farem do budov ve vysoce urbanizovaných lokalitách.

Věda

Využití stroje s možností kompletním nastavením pěstebních podmínek pro specializovanou produkci ve vědě a výzkumu.

Humanitární

Rychlý start lokální produkce potravin při živelných katastrofách a válečných konfliktech.

CELOROČNÍ PRODUKCE KDEKOLIV NA SVĚTĚ

Pouště

Pěstební kontejner pro oblasti s vysokým rozsahem extrémních teplot.

Ostrovy

Lokální produkce pro místa s leteckým zásobováním.

Hory

Čerstvou zeleninu lze pěstovat i v horských nebo trvale zmrzlých oblastí.

VIZUALIZACE MOBILNÍ FARMY

Chtějte od své farmy víc.

Bohemian Garden není lodní kontejner. Je větší, výkonnější, produktivnější, bezpečnější a má násobně delší životnost, než ostatní kontejnerové farmy.

Chtěli jsme vytvořit skutečně udržitelnou farmu s lokální produkcí čerstvých bylinek a salátů. Tak jsme ji vytvořili.

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Speciálně vytvořená budova pro maximalizaci pěstební plochy při zachování možnosti transportu.
Budova je bez tepelných mostů (problémy u lodních kontejnerů) a její dispoziční rozložení zvyšuje efektivitu práce. Budova má vnější rozměry větší než lodní kontejnery, což přináší větší pěstební plochu a komfort při provozu.

Mobilní farma najde největší využití v místech, kde by nebylo ekonomické využití existující budovy, rekonstrukce existující budovy nebo stavba nového objektu.
Mezi tyto lokality patří zejména extrémně urbanizované lokality, brownfieldy, pozemky s plánovanou výstavbou, pozemky bez možnosti umístění trvalé stavby, kontaminované lokality.

Mobilní farma je izolovaný objekt bez tepelných mostů, který je svou konstrukcí předem dispozičně připraven k pěstování, ve kterém vám práci usnadní automatickou úpravou klima a živného roztoku. Veškerá data vám pak farma zvládne hlásit v jednoduchém řídícím systému s lokálním nebo vzdáleným přístupem.

Minimální životnost budovy je alespoň 30 let provozu. Životnost osvětlení je 80 000 hodin, po uplynutí životnosti osvětlení se svítidla nahradí novým osvětlením. Životnost vzduchotechniky je 40 000 hodin, po uplynutí životnosti vzduchotechniky lze zařízení vzduchotechniky repasovat.

Farma se servisuje jednou ročně. Základní servis obsahuje kalibraci sond, kontrolu a údržbu čerpadel a vzduchotechniky. Základní servis provádíme my, nebo proškolíme váš personál.

Údržba probíhá v závislosti na pěstované plodině po 3-6 měsících běhu. Údržba obsahuje vyčištění pěstebnic a krycích desek, proplach rozvodů hydroponického roztoku. Design farmy umožňuje, aby údržba probíhala za provozu farmy.

Farmu je možné provozovat bez předchozích zkušeností s hydroponií nebo zemědělstvím obecně. Farma je designována tak, aby její obsluha byla co nejjednodušší a velice intuitivní. Součástí dodání farmy je vstupní školení pro obsluhu a údržbu farmy. Součástí dodávky je také podrobný manuál k obsluze.

 1. Větší farma = větší sklizeň
  Lodní kontejnery mají sice standardizované rozměry pro globální přepravu, tyto rozměry ale významně omezují možnou pěstební plochu. Farma Bohemian Garden je navržena na maximální běžně přepravitelné rozměry.

 2. Přizpůsobeno pro pěstování
  Lodní kontejner není a nebyl navržen pro provozování indoor farmy, ale pro převoz zboží. Farma Bohemian Garden je kompletně navržena tak, aby vyhovovala svému účelu.

 3. Efektivita využitého prostoru
  Poměr pěstební plochy versus zastavěné plochy je u farmy Bohemian Garden 1,44. (86,4/60)

  Při srovnatelné pěstební i manipulační ploše vychází při použití lodních kontejnerů tento poměr na 1,15.
  (90/78)

Instalace farmy vyžaduje splnění následujících předpokladů:

 • Rovná plocha pro umístění

 • Příprava pro napojení odpadu (septik, napojení na kanalizaci)

 • Instalace na zemní vruty / podložení betonovými bloky / štěrková plocha

 • Přípojka elektřiny

 • Přípojka vody / zásobník na vodu