VARIANTY OPLÁŠTĚNÍ

OSB / FASÁDA

DEKORATIVNÍ PLECH

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ

OZDOBNÝ ŠINDEL

Parametry budovy
Vnější rozměry [m]
19,6 x 2,9 x 3,8 v
Vnější podmínky [Ø°C]
-25°C až +40°C
Hmotnost [t]
28
Dispozice budovy
4 místnosti
Vchody
šatna | strojovna
Provozní osvětlení
denní / noční
Parametry Zpracovny
Rozměry zpracovny [m]
2,5 x 2,4 x 3,3
Pracovní místo
Stůl s dřezem
Úložný prostor
Parametry Strojovny
Rozměry strojovny [m]
2,5 x 2,4 x 3,3
Počet úpraven roztoku
až 2
Výkon klimatické jednotky [kW]
2x 4 kW
Přípojka elektřiny
3f x 400 V 100 A
Přípojka vody | kapacita
1" | 250 l / den
Parametry Pěstírny
Rozměry pěstírny [m]
12,5 x 2,4 x 3,3
Pěstební plocha [m2]
až 86,4
Počet pěstebních pater
až 6
Rozložení pěstební plochy
2 řady po 4 blocích
Výkon osvětlení [W/m2]
140 - 500
Spektrum osvětlení
pevné / programovatelné
Parametry Hydroponie
Pěstební metody
DFT / Drain / Drip
Vyměnitelné krycí desky
Výška pěstebnice [mm]
100 / 150
Parametry Seedboxu
Pěstební plocha [m2]
6
Kapacita Seedboxu
4 500
Počet pater
5
Úpravna roztoku
Počet druhů roztoku
2
Varianty Bohemian Garden
Název varianty
BG 12+
BG 9+
BG 6+
Vnější rozměry [m]
19,6 x 2,9 x 3,8
16,7 x 2,9 x 3,8
13,5 x 2,9 x 3,8
Pěstební plocha [m2]
až 92,4
až 70,8
až 49,2

Varianta + obsahuje modul Zpracovna.

Název varianty
BG 12
BG 9
BG 6
Vnější rozměry [m]
15,7 x 2,9 x 3,8
13 x 2,9 x 3,8
9,8 x 2,9 x 3,8
Pěstební plocha [m2]
až 86,4
až 64,8
až 43,2

Všechny varianty lze rozšířit o skleník. Výška budovy se skleníkem je 7,2 m.

Všechny varianty lze napojit na centrální chodbu.

Odpadní teplo lze dále využívat pro vytápění nebo ohřev vody.