HYDROPONIC FARMS AUTOMATION

The operation of a vertical farm or conventional horizontal hydroponic systems involves a series of repetitive activities and control processes.

With the help of technology, we can automate these processes and thus reduce the amount of hassle involved in running a farm. Give your full attention to the plants and their business, leaving the nutrient solution and climate treatment to the FARMARIO WTM automatic treatment plant.

0 l
WTM capacity

KEY FEATURES

 • Automatic operation

  Take the worry of nutrient solution adjustment out of your mind. The WTM treatment plant replaces human labour.

 • Simple control

  Setup, control and routine operation is done via a mobile app.

 • Compact dimensions

  The pallet-sized unit fits through any door, is relocatable, easy to plug in and start up.

 • Plug & Grow

  Connect to water, waste, irrigation circuits, and... That's it!

EXAMPLES OF NUTRIENT SOLUTION TREATMENT PLANT APPLICATIONS

Vertical farms

Easy automation of vertical hydroponics.

Greenhouse production

Grow a wide variety of plants.

CBD growrooms

Grow cannabis with adherence to legal limits for active ingredient content.

WIDE RANGE OF CONNECTION OPTIONS

The treatment plant can be connected in different ways to different hydroponic system configurations.

The FARMARIO WTM nutrient solution treatment unit can be used as a reservoir or as a solution producer for one or more systems.

The treatment plant can be used for solution production in non-circulating bioponic systems.

NUTRIENT SOLUTION TREATMENT PLANT FUNCTIONS

Solution treatment

Care and precision of the operator determine the yield and quality of the crop. By automating common, repetitive processes, you eliminate the possibility of human error.

Vodohospodářství

O úrodě a její kvalitě rozhodují pečlivost a přesnost obsluhy. Automatizací běžných, stále se opakujících procesů eliminujete možnost lidské chyby.

Úprava klima

O úrodě a její kvalitě rozhodují pečlivost a přesnost obsluhy. Automatizací běžných, stále se opakujících procesů eliminujete možnost lidské chyby.

Zabezpečení

O úrodě a její kvalitě rozhodují pečlivost a přesnost obsluhy. Automatizací běžných, stále se opakujících procesů eliminujete možnost lidské chyby.

See the complete list of functions and features of the WTM nutrient solution treatment plant.
Vertikální farmy

Nejefektivnější pěstování s efektivním vybavením.

Srdce vertikální farmy

Bezproblémová příprava živného roztoku je základní podmínkou efektivní produkce ve vertikálních farmách.
Click Here

Skleníkové produkce

Automatizace výroby živného roztoku i pro skleníkové aplikace.

Hydroponie ve skleníku

Bezproblémová produkce v hydroponických systémech ve sklenících.
Click Here

Pěstírny CBD

Pěstujte konopí s dodržením zákonných limitů obsahu účinných látek.

Kontrolovaný přísun živin

Správné hnojení bez stresových situací je důležité při pěstování rostlin, u kterých zákon stanovuje maximální obsah účinných látek.
Click Here